KURUMSAL | İLETİŞİM Bizi sosyal medyada takip edin
ÜYE GİRİŞİ
KATALOG
1.ONLIFE İŞ ETİĞİ KURALLARI

    Onlife Danışmanı olarak, Onlife Ürünleriyle tüm çalışma faaliyetlerimi aşağıdaki ilkeler doğrultusunda yürütmeyi kabul ederim;
1.1. Resmi Onlife yönetmelik kurallara bağlı kalacağım ve uyacağım. Kuralların sözüne ve özüne uyacağımı taahhüt ederim.
1.2. Onlife Danışmanı olarak tanıştığım kişilerle iş yaparken benimseyeceğim yol gösterici ilke, bu kişilere adil davranmak olacaktır.
1.3. Onlife ürünlerini, Onlife kazanç fırsatlarını, ilgili eğitimleri ve Onlife’in sunduğu diğer fırsatları müşterilerime ve Danışmanlarıma dürüst ve gerçeğe uygun bir şekilde sunacağım.
1.4. Danışmanlar için her tür İnternet Kullanım kurallarına uyacağım. Müşterilerimi ve/veya Danışmanlarımı yanlış yönlendirebilecek veya yönetmelik kurallarına aykırı olabilecek Onlife Ürünlerine ilişkin reklam faaliyetlerinde bulunmayacağım. Onlife kazanç sistemi ile alakalı yanlış ve yanıltıcı bilgiler vermeyeceğim.
1.5. Müşterilerime ve /veya Danışmanlarıma hizmet sunarken ve sipariş alırken ve aynı zamanda şikayetleri ile ilgilenirken nezaketli ve hızlı davranacağım. Ürün değişimlerine ilişkin olarak Onlife’ın öngörülen prosedürlerini esas alacağım.
1.6. Onlife Danışmanları (Sponsor ve Direktörler veya daha üst seviyedeki Danışmanlar) için belirlenmiş olan çeşitli sorumlulukları, kabul edeceğim ve Onlife yönetmeliğinin öngördüğü şekilde yerine getireceğim.
1.7. Yalnızca en yüksek doğruluk, dürüstlük ve sorumluluk standartlarını sergileyecek şekilde davranacağım.
1.8. Onlife Ürünleriyle çalışma faaliyetimi yürüttüğüm ülkede, ve varsa uluslararası sponsorluk yaptığım ülkelerde, yürürlükte olan yasa ve düzenlemelere uyacağım.
1.9. Kişisel bilgilerimi, Onlife’a kullanma yetkisiyle veriyorum.

2.DANIŞMANLIK KOŞULLARI

2.1. Onlife Danışmanı olabilmek için on sekiz (18) yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.
2.2. ‘’Onlife Danışmanı’’ ünvan ve seviyesine bakılmaksızın (Lider, Direktör ve üst seviye ünvanlar dahil) tüm Onlife Danışmanlarını kapsamaktadır.
2.3. Onlife, danışman başvuru formunda kişisel bilgilerinde yanlış bilgi veren veya ilkeler ve kuralları ihlal eden Onlife Danışmanının üyeliğini herhangi bir zamanda ve derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkını saklı tutar. Üyeliği feshedilen Onlife Danışmanı tüm satış ekibi de dahil, üyeliğe bağlı her türlü hak ve ayrıcalıklarını kaybeder.
2.4. Onlife yeni kayıt olmak isteyen bir Danışman başvurusunu veya tekrarlanan bir başvuruyu reddetme hakkını saklı tutar.
2.5. Danışmanlar diledikleri zaman yazılı ve sözlü beyanla Danışmanlıklarını sonlandırabilirler. Böylelikle tüm haklarından feragat etmiş sayılırlar.
2.6. Bu durumda Onlife’ın madde 2.5’de belirtilen herhangi bir geri ödeme yapma yükümlülüğü yoktur.
2.7. Kendi rızası ile Danışmanlığını sonlandırmış olan kişi, sonlandırdığı ayıda kapsayan 6 ay içerisinde sisteme kayıdını farklı bir sponsor altından açamaz. Altı (6) ay dolmadan, farklı bir sponsora kayıt olmak istediğinde, ancak altıncı ayın sonunda kayıt girişi yapılabilir ve tekrar Danışman adını alır. Bu altı (6) ay içerisinde eş, anne, baba, çocuklar adına kayıt yapılamaz. Aile bireyleri adından kayıt açıldığı tespit edildiği taktirde, sonlandırdığı Danışmanlığı tekrar aktif edilir ve kayıt açılan bu kişiler alt ekibine devrolur.
2.8. Bir Danışmanın eşi, anne, baba ve çocukları farklı sponsorluklar altında kayıt yapılamazlar. Farklı ekipler altında da kayıtları açılamaz. Sisteme ilk giren aile bireyinin altından kayıtları açılır. Ancak bireyler arasında herhangi bir anlaşmazlık durumunun ispatı durumunda, konu Onlife Disiplin kurulunun onayına sunulur. Verilen karar uygulanır.
2.9. Danışmanın eş, anne, baba ya da çocukları farklı sponsorlar altında görünüyorsa, aile bireylerinden sisteme ilk kayıdı gerçekleşen altında bir araya getirilir. Yine farklı sponsorlar altında çalışıp ekip kurulmuşsa, Danışmanın kendisi ile birlikte alt ekibide, Onlife sisteminde ilk kayıdı açılan Danışmanın alt ekibine taşınır.
2.10. Danışmanın son sipariş verdiği aydan sonraki altı (6) ay içerisinde, sipariş vermemesi durumunda Danışmanlığı sona erer. Bu duruma ‘’Danışmanlık iptali ’’ adı verilir. Böyle bir durumda, Sponsorluk yapan bir Danışman tüm alt ekibini kaybetmiş olur. Tekrar kayıt yenilemek istediği zaman kendisinin sponsorluğunu yaptığı Danışmanları kendisine geri bağlanmaz.
2.11. Sistemden iptali olan bir Danışman (Altı (6) ay sipariş vermediği taktirde) tekrar kayıt olmak istediği takdirde, dilediği sponsorun ekibine tekrar Danışman olarak kayıdını yaptırır.
2.12. Altı (6) ay dolmadan istifa edip tekrar Danışman olmak isterse; Danışmanlığı sonlandırılmadan önceki sponsorunun alt ekibine tekrar dahil olur.
2.13. Onlife, potansiyel bir Onlife Danışmanını herhangi bir ekibe dahil edebilir. Atanan sponsor Danışmana, şirket, ürün, kazanç planı, kampanyalar, teşvikler, çalışma faaliyetleri ile alakalı gerekli bilgilendirmeleri yapmakla mükelleftir.
2.14. Danışmanlığı devam eden bir kişi tekrar kayıt olamaz.
2.15. Danışmanın vefatı durumunda, Danışmanlık kanuni mirasçılarına geçer. Bu durumda, altmış (60) gün içinde yazılı olarak başvurulması gereklidir. Başvurulmaması durumunda Danışmanlığı iptal olur ve mirasçılarına devrolmaz.
2.16. Danışmanlık devri sadece birinci Derece aile bireylerine Eş, Anne, Baba ve Çocuklar olarak yapılır. Farklı bir durum söz konusu ise sadece kanuni mirasçılarına geçer. Onlife konuya ilişkin her tür belgeyi isteme hakkına sahiptir.
2.17. Onlife herhangi bir kural ihlalinin olup olmadığının araştırılması için bir Danışmanının sayfasını, dondurma hakkını saklı tutar. Bu durumda Danışmanlık askıya alınır.
2.18. Yukarıdaki koşullara uyulmadığı taktirde, Onlife’ın cezai müeyyide uygulama hakkı saklıdır.

3. DANIŞMANLIK KURAL, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

3.1. Danışman, diğer bir danışman adına onun bilgisi, vekaleti ve yazılı izni olmadan Onlife’a sipariş veremez.
3.2. Onlife Danışmanları, diğer Onlife Danışmanlarının sponsorluğundaki Danışmanlara, kendi ekibine geçmelerini talep edemez.
3.3. Danışman Onlife ürünlerinin ve hizmetlerinin ulaşılabilirliği, kalitesi, performansıyla ilgili yanlış ya da yanıltıcı bilgi veremez. Web sitesi, yayınlarda veya ürün ambalajlarında belirtilenler dışında bilgi veremez ve iddialarda bulunamaz. Aksi taktirde, Onlife’ın, ilgili müşteri ya da danışmanın uğrayacağı zararları tazminden Danışman sorumludur.
3.4. Danışman, Onlife’ın bordrolu personeli değildir. Hiçbir şekilde kişi ya da bir kuruma Onlife adına yükümlülük altına giremez. Danışman bu işi bağımsız olarak kendi adına yaptığını belirtmelidir. E-posta imzası, kartvizit, web sitesi, sosyal medya sayfası ve benzerinde bulunan kimlik bilgilerinde “Onlife Bağımsız Danışmanı” ifadesi kullanılmalıdır.
3.5. Ürün Garantisinden yararlanmak isteyen bir müşteriye, ürünü temin eden Danışman, kanunlar ve koşullar çerçevesinde yenisiyle ya da başka bir ürünle değiştirilmesini ya da iade edilmesini önermelidir.
3.6. Onlife Kazanç Tablosunda göründüğü üzere, Danışman hak ettiği bonus ya da ödülünü alır. Kaydı silinip tekrar Danışmanın tekrar kayıt olduğu durumda ise, kaldığı ünvandan devam edemez. Eksik bıraktığı ya da tamamlayamadığı koşul dönemi hakedişleri kendisine ödenmez. Bu durumda Danışman herhangi bir hak iddia edemez.
3.7. Onlife Danışmanının herhangi bir kural ihlalinde Onlife, Danışmana Ödül ve Bonus ödeme hakkını saklı tutar.
3.8. Tüm yasa, yönetmelik ve kurallar Danışmanlar tarafından eksiksiz uygulanmalıdır. Kendisine ve Onlife’a zarar verecek hiçbir söz ve davranışa girmemelidir.
3.9. Onlife Danışmanı, Onlife adı altında açılacak web sitesi, ofis, satış merkezi için mutlak surette Onlife’a bilgi vermeli ve onay almalıdır.
3.10. Onlife ürünleri kesinlikle Danışman tarafından tekrar ambalajlanamaz ve başka bir ambalaj içinde satılamaz. Danışman, Onlife adını ve logosunu kullanıp, ürün ve gruplarını üretim yapamaz ya da Onlife logolu ürünleri başka bir yerden temin edemez.
3.11. Onlife, Enflasyon, Yasa ve Mevzuatlardaki tüm artışları fiyatlarına ve yönetmeliğine yansıtır. Önceden bildirmeden Kazanç tablosunu, hak ediş koşullarını, ürünlerini ve fiyatlarını değiştirme ve yenileme hakkına sahiptir. Ayrıca ürün değişimleri, stok ya da herhangi bir problemden kaynaklanabilecek hiçbir kaybı telafi etmez. Bu durumdan kaynaklanan ödül ve/veya bonusları ödemez.
3.12. Onlife grafikleri , tasarımları, metinleri, yazılı ve görsel yayınlarının tamamı, dvd, cd, video, fotoğraf hakları güvencesi altındadır. Çoğaltılması ve kullanılması ancak Onlife onayıyla olabilir.
3.13. Onlife, ürünlerin hatalı kullanımından doğacak zarardan sorumlu değildir.
3.14. Bir Danışmanının ayrılması, istifası suretiyle kaydının silinmesi, sponsoruna direkt bağlı yeni %22’lik kollar oluşmasına imkan veriyorsa, bu %22’lik kollar (işlem yapıldığı ilk ay) ilgili sponsorun ünvan ve ödülleri ile ilgili hesaplamalara dahil edilmez. Bu işlem Onlife’ın onayından sonra yapılabilir.
3.15. Onlife, Danışmanın, şirket ve şirket çalışanlarına yönelik olarak twitter, facebook, instagram, whatsapp gibi sosyal medya ortamlarında, mail, sms ve telefon gibi iletişim kanallarında hakaret içerikli veya kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan, rencide edici ve küçük düşürücü yazılar yazdığının, saygısız ifadelerde bulunduğunun tespiti halinde ilgili danışmanın ekranı en az bir (1) ay süreyle veya süresiz olarak kapatabilir.
3.16. Onlife Danışmanının, sponsorluğunu yaptığı Danışmanlara, şirket ve şirket çalışanları ile alakalı hakaret içerikli ve / veya yanlış ve yanıltıcı bilgiler verdiğinin, yazılı ve sözlü şekilde rencide edici, küçük düşürücü veya hakaret içerikli ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğunun tespiti durumunda, şirket kurallarına uymaması durumlarında Onlife ilgili Danışmanın ekranını on iki (12) ay süreyle kapatabilir. Bonus, ödül ve / veya teşviklerini ödeme hakkını saklı tutar.
3.17. Onlife Danışmanın, Onlife’ın resmi yönetmeliğinde ve diğer tüm yayınlarında yer alan tüm kurallarına uyması gerekmektedir.
3.18. Onlife web sitesinde, yayın ve duyurularında belirtilen tüm ürünleri ve kazanç planını, Danışmanın müşterilerine ve Sponsorluğunu yaptığı kişilere ve onların ekiplerine adil, dürüst ve güvenilir bir şekilde sunması beklenmektedir.
3.19. Danışmanlar, Onlife’ın herhangi bir faaliyetinde (etkinlik, toplantı, sunum, saha çalışması vs.) dinsel, politik, siyasi görüşlerini bildirmemeli ve Onlife’ı bunun için kullanmamalıdırlar.
3.20. Onlife Danışmanları, sponsor, Lider, Direktör olarak, Onlife web sitesinde, duyurularında ve yayınlarında anlatılanlardan sorumludurlar.

4. ONLIFE SPONSORLUK ve KURALLARI

Yukarıdaki kural ve maddelere ek olarak;
4.1. Sistemde kendi Danışman Kodu altında, yeni kayıt yapan Danışman Onlife Sponsoru adını alır.
4.2. Danışman, kaydettiği her danışmanın motivasyonundan ve eğitiminden sorumludur.
4.3. Bir sponsorun, başka bir sponsora olumsuz mesaj vermesi, motivasyonunu bozması, o sponsora yönelik rencide edici, hakaret ve tehdit edici sözlü beyanlarda, hakaret ve tehdit içeren aynı zamanda da yanlış ve yanıltıcı yazılı beyanlarda bulunması, şirket kurallarına riayet etmemesi ve bunun ispatı durumlarında, Onlife’ın ilgili sponsorun yazılı ve sözlü açıklamasını isteme hakkı ile birlikte, gerekli gördüğü taktirde en az bir (1) ay süreyle veya süresiz olarak ekranını kapatma hakkını doğurur.
4.4. Aynı ekip içerisindeki Danışmanlığın, bir sponsordan başka bir sponsora geçirilmesi sadece özel durumlarda ve ortak yazılı ve sözlü beyan ile Onlife’ın onayından geçtiği taktirde yapılır. Aynı ekip; Direktör ve üst ünvanları kapsamaz. Bunun dışında kalan kişisel ekipler için geçerlidir.
4.5. Danışman farklı ekiplerden birine sponsor değişikliği istediği taktirde;
a. kendisi ve direkt bağlı olduğu sponsoru dışında bir üst Lider ve Direktörünün yazılı ve sözlü onayları gerekmektedir.
b. Sponsorla birlikte 3 nesil üst seviye onayı gerekmektedir.
c. Değişikliği isteyen Danışmanın tek başına onayı sayılmayacaktır.
d. Danışmanın ekibi varsa, sponsorlar onay verse bile sadece bireysel geçiş sağlanır. Ekip geçişi yapılamaz.
e. Her koşulda Onlife’ın onayı gereklidir.
4.6. Onlife Danışmanlarının farklı bir sponsorluk altında yeniden Danışman olma hakkı yoktur. Bu şekilde yeniden kaydolmaları halinde, tüm mevcut grubunu ilk sponsoru lehine kaybeder. Yalnızca üyelik iptalinden sonra tekrar kaydolma hakkına sahip olurlar. Bakınız 2.7.

5. ONLIFE DİREKTÖR ve TÜM ÜST SEVİYE DİREKTÖR SORUMLULUKLARI

Tüm Danışmanlık kural ve maddelerine ek olarak;
5.1. Onlife tüm seviye ve ünvanların tanımı Danışmandır. Bakınız 2.2.
5.2. Yönetmelik içerisindeki kurallardan herhangi birinin ihlali; Bonus, ödül, teşvik ve hediyelerin iptalini ve Danışmanlık iptalini getirebilir.
5.3. Direktör ve üst seviye ünvanlarının her ay düzenli olarak yerine getirmekle mükellef olduğu görevleri şu şekildedir;
a. Yeni kayıtlar yapmak ve yaptırmak. Ekiplerini büyütmek.
b. Bir Direktör ve üzerindeki tüm ünvanlar; Onlife’ın tüm yönetmelik ve talimatlarına uymak ve ekiplerinin de yönetmelik kurallarına uyması sağlamak ve bununla alakalı yol göstermekle mükelleftir.
c. Sponsorluğundaki Danışmanlara ve tüm ekibine yardım etmek, rehberlik etmek, eğitmek ve motive etmek. Hedef vermek ve takip etmek.
d. Eğitim ve motivasyon amaçlı düzenli toplantılar yapmak ve il dışı Danışmanlarının da yine eğitim ve motivasyonunu sağlamak.
e. Tüm ekipleriyle sürekli iletişim halinde olup Onlife ile ilgili tüm kampanya, teşvik, bilgi ve duyuruları paylaşmak.
f. Ekipleriyle birlikte Onlife’ın düzenlemiş olduğu veya Onlife çalışanları tarafından talep edilen tüm eğitim ve toplantılara katılmak.
g. Ekiplerine toplantı yer, saat ve tarihleriyle ilgili bilgilendirme yapmak.
h. Ekiplerinin yapacağı iş toplantılarına katılmak, geliştirmek.
e. Kişisel ekiplerinin seviye, katalog alımı ve aktif Danışman sayılarını kontrol etmek.
5.4. Direktör ve üst ünvanlar Onlife’ın yazılı onayı olmadığı sürece başka bir Doğrudan Satış şirketine hizmet edip üye olamaz.
5.5. Onlife’a kayıtlı Danışmanların kafasını karıştırıp, zarar veren bir tutumla diğer Doğrudan Satış firmasına geçişleri yapılamaz.
5.6. Onlife’a kayıtlı eşlerden bir diğeri, bir doğrudan satış firmasına üye ise, Onlife’a yazılı olarak bilgilendirme yapılmalıdır. (Takım Lideri ve tüm üzeri seviyeler için geçerlidir)
5.7. Onlife Direktör ve üst seviye ünvanlar, ekiplerinde yeni yükselen tüm Direktör ve üzeri ünvanların ilk kutlamalarını yapmak veya kutlamalarına katılmakla yükümlüdür.
5.8. Yönetmelik kurallarına uygun Davranışlar sergileyerek ekibine ve müşterilerine örnek olmak.

ONLIFE KOZMETİK TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Onlife, şirket ilkeleri yönetmeliği ve tüm kazanç planında belirli zamanlarda değişiklik ve düzenlemeler yapabilir ve piyasa şartlarına göre bu değişiklikleri Web sitesinde yayınlar ve değiştirebilir, güncelleyebilir hakkını saklı tutar. Şirketimizin resmi web sitesi dışında başka internet siteleri bulunmamaktadır.
İçeriğinde ‘’Onlife’’ adı geçen ve Şirketimizin ürünlerinin tanıtıldığı internet siteleri bağımsız danışmanlarca kurulmuş olup, bunlar kişisel web siteleridir. Bu kişisel web sitelerine ve içeriklerine ait tüm sorumluluk danışmanların kendilerine aittir. Bu yönetmelikteki kurallar Onlife Danışmanlarının korunması amacıyla oluşturulmuştur.
Danışman, Danışmanlar için oluşturulan Kuralları ve bunlarda yapılacak tüm değişiklikleri kabul eder. Değişiklikler; Onlife gerek gördüğü durumlarda kampanya, teşvik gibi bilgilendirme amaçlı, danışmanlarına SMS gönderme yetkisine sahiptir. Onlife, Kişisel bilgileriyle ilgili eksik ya da yanlış bilgi veren, Onlife kurallarına aykırı hareket eden kişinin Danışmanlığını herhangi bir zamanda sona erdirme hakkını saklı tutar. Danışmanlıktan çıkarılan kişi, alt ekibide dahil olmak üzere tüm haklarını kaybeder.
BİZİ SOSYAL MEDYADA DA TAKİP EDİN

ONLIFE ile ilgili en son haber ve gelişmeleri öğrenmek için sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

   
Kategoriler
MAKYAJ CİLT BAKIMI SAÇ BAKIMI PARFÜM KİŞİSEL BAKIM EV BAKIMI FIRSATLAR OUTLET YARDIMCI MALZEME
Kurumsal
HAKKIMIZDA
KALİTE POLİTİKASI
SERTİFİKALAR
Yardım
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
GİZLİLİK POLİTİKASI
ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
İletişim Bilgileri

Ataşehir Mah. 8271/2 Pelit 2 Sitesi A3 Blok No:4/A Çiğli / İZMİR
0 232 329 91 91
bilgi@onlife.com.tr